Profi MK 100

Ultra silný rychle působící odmašťovač odstraňuje lepidla, vosk, nátěry, silikon atd.

Popis produktu Profi MK 100

PROFI MK 100 je bezbarvá kapalina charakteristického zápachu. Lze ho použít téměř na všechny materiály. Odstraňuje mastnotu, vosk, lepidla, čerstvý silikon, nevytvrzené nátěry atpod. PROFI MK 100 je ideální pro konečnou úpravu povrchu před nástřikem barvy nebo lakováním. Jedná se o směs nepolárních organických rozpouštědel. Výborně odstraňuje akrylátové lepidla. PROFI MK 100 nepoškozuje podklad a rychle se odpařuje. Nahrazuje chlorované uhlovodíky, jako jsou ředidla, acetony, perchlor a trichlor.

Výhody:

  • Velmi rychlé odpařování
  • Nezanechává žádné rezidua
  • Nenapadá lakované povrchy
  • Vhodný pro odmašťování před lakováním

Oblast použití:

Čištění povrchu před dalším zpracováváním
Odstraňování lepidel z povrchů
Čištění brzdového prachu
Likvidace olejových skvrn

Návod k použití:

PROFI MK 100 se nanáší na místo rozstřikem nebo rozetřením pomocí hadru na čištěný povrch. Produkt lze použít i ponorem. Nechte působit a následně setřete čistým hadrem. Pokud je požadované místo dobře odmaštěno, je povrch po odpaření kapaliny tak čistý, že by na něm mohli být prováděny nejnáročnější povrchové úpravy.

Poptávka produktu

Technické informace

Vzhled/barva

Skupenství

Zápach

Hustota

Bod vzplanutí

20˚C

Bod samovznícení

Refrakční index

1,2150

Bezpečnostní list

Mějte svou vlastní značku produktů

Mít tento nebo podobný produkt se svou vlastní etiketou a logem můžete mít také. Děláme totiž "white label" produkty a jsou dostupnější, než si myslíte.

Mrkněte na White label službu

Vhodné doplňkové produkty

Přejít nahoru